Οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας σε υποψήφιους/ες Πανελλαδικών Εξετάσεων περί εισαγωγής στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης