Οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας σε υποψηφίους/ες Πανελλαδικών εξετάσεων περί εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης