Ομιλία για την Υπέρταση στο ΚΑΠΗ Κυπρίνου

ΟΜΙΛΙΑ ΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΤΑΣΗ…. ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΚΥΠΙΝΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος περί υγείας ο λόγος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 0 Ιουνίου ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα του ΚΑΠΗ στη Δημοτική Κοινότητα Κυπρίνου ομιλία με θέμα την Υπέρταση. Στόχος θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν για τις αιτιολογίες τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις της νόσου στην υγεία τους. Επίσης θα παρουσιασθούν οι μέθοδοι μέτρησης κι ελέγχου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη καθώς και στις ενδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ομιλητής ο Ειδικός Παθολόγος Απότας Αθανάσιος μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου που ιδιωτεύει στην Ορεστιάδα. Η παρουσία των κατοίκων θα συμβάλλει στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην επίτευξη του βασικού σκοπού του προγράμματος που είναι η πρόληψη προβλημάτων υγείας και η βελτίωση της υγείας τους. Έπεται συνέχεια στη Δημοτική Κοινότητα Δικαίων.