Ομιλία με θέμα τον εθελοντισμό στην Νέα Βύσσα την Τρίτη 05 Μαΐου 2015 και ώρα 20:30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αύρι ρίτη 5/5/2015 στις 20.0 στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλου . ύσσας
ΣΑΣ ΑΑΣ
θα πραματοποιηθεί ομιλία με θέμα τον εθελοντισμ και την σημασία του ια την ευημερία και την ανπτυη τν οινοτήτν
ισηήτρια θα είναι η α αρασλή Αναστασία
υολος -οιννική ειτουρς
Καλούνται οι κάτοικοι της κοινότητας να συμμετέχουν στην εκδήλωση που ο τελικός της στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές να προτείνουν τοπικές δράσεις εθελοντισμού και να συστήσουν τις ανάλογες ομάδες έργου.