Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.)

Ο θεσμός των ΟΒΑ δημιουργήθηκε από το έτος 1992 για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών σε κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό (οπλίτες), προκειμένου να επαυξηθεί η μαχητική ικανότητα των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα των Μονάδων Εκστρατείας του Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο