Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αντιδημάρχων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

Αγαπητοί συνδημότες,

Στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στα πλαίσια της άμεσης ικανοποίησης των αιτημάτων που προκύπτουν και έχοντας ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων του Δήμου μας, σας παροτρύνουμε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ΔΗΜΟΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (για πλατφόρμες Android και iOS),  αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή αίτημά σας σχετικά με:

  • Αντικατάσταση λάμπας
  • Απομάκρυνση – τοποθέτηση κάδων
  • Εγκαταλελειμμένα – ετοιμόρροπα σπίτια
  • Κλάδεμα δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο
  • Λακκούβα σε οδόστρωμα
  • Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων
  • Παράπονο – Καταγγελία
  • Πρόβλημα σε πάρκο ή παιδική χαρά
  • Σκούπισμα – καθάρισμα δρόμων

 

Με τον πλέον ενδεδειγμένο αυτό τρόπο, το αίτημά σας φτάνει αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία και δρομολογείται η διεκπεραίωσή του, επιπλέον ενημερώνεστε για την πορεία της εξέλιξης του αιτήματος σας και την τελική ολοκλήρωσή του, η οποία πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό ή τυχόν υλικά που απαιτούνται.

Με τη χρήση της εφαρμογής ΔΗΜΟΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ μας βοηθάτε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί σε ότι αφορά τη εξυπηρέτηση του δημότη, δηλαδή ΕΣΕΝΑ.

Ο Αντιδήμαρχος                                                                         Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών                                                      Περιβάλλοντος, Καθαριότητας

                                                                                                            και Πρασίνου

 

Αρχοντής Αρχοντίδης                                                     Γεώργιος Καραγιάννης

Κατεβάστε σε pdf την ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Προσκαλούνται όλοι οι φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Ορεστιάδας να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έως και την Δευτέρα 07.10.2019 (Δημοτικό Κατάστημα, Γραφείο 13).

Επίσης, προσκαλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Ορεστιάδας για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο, των δημοτών που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έως και την Δευτέρα 07.10.2019 (Δημοτολόγια Δήμου Ορεστιάδας, Ισόγειο).

Τα παραπάνω ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18.

 

Η πρόσκληση σε αρχείο pdf

Διακήρυξη για το έργο Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018

Περιληπτική Διακἠρυξη

Προκήρυξη Διακήρυξης

Επικαιροποιημένη Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προμέτρηση

Προμετρήσεις

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΤΕΠ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΣΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε Word

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ