Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 31-12-2019 για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31-12-2019 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ»

 

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30.09.2019, παρατάθηκε έως 31.12.2019 ο Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) περί Ρύθμισης Οφειλών.

Με την παραπάνω πράξη δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου Ορεστιάδας να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29.11.2019,κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις έως εκατό(100)-πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων-με απαλλαγή κατά ποσοστό από εκατό (100%) έως πενήντα (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

H αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 στις Εισπράξεις και στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Ορεστιάδας (Βασ. Κων/νου 9-11, 1ος όροφος, ώρες 08:00 -14:00).

 

Κατεβάστε σε pdf την ανακοίνωση