Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών έως 5-9-2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ο Δήμος Ορεστιάδας κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλλε στο ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, έλαβε έγκριση για την υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εθελοντικής Δράσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών , με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ».


Προκειμένου να προβεί στην υλοποίησή του ,
ο Δήμος προσκαλεί
όσους εθελοντές επιθυμούν να το παρακολουθήσουν να προσέρχονται στο γραφείο Εθελοντισμού, για να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής .
Χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων από 27/5/2015 έως 10/6/2015
Επίσης μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ethelontismos@orestiada.gr
Ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
www.inedivim.gr ή www.ethelontismos.gr, στο πεδίο ΔΟΜΕΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείται στο τηλ 2552350310 Κα Μαρασλή Αναστασία

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α