Παρπχή διευκρινήσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανημάτων γραφείου

Παρπχή διευκρινήσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανημάτων γραφείου

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη