Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην ΔΕ Ορεστιάδας