Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην ΔΕ Τριγώνου