Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην ΔΚ Ορεστιάδας