Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου-πρώην σφαγεία-στα Δίκαια της Τ.Κ. Δικαίων