Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Ακινήτου στη Ν. Βύσσα της Δημοτικής Ενότητας Βύσσας