Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακίνητου στην κοινότητα ν. Βήσας του Δήμου Ορεστιάδας