Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακίνητου στην κοινότητα Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας