Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας