Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Σπηλαίου του Δήμου Ορεστιάδας