Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στο Άλσος Αδριανουπόλεως της Δ.Κ. Ορεστιάδας