Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση αγροτεμαχίων κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας