Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμένων οχημάτων εντός του διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας