Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκατελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας