Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ορεστιάδας (Α΄Αίθουσα)