Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας