Προκήρυξη για την απόδοση σαράντα (40) θέσεων στη 2η Λαϊκή Αγορά Ορεστιάδας(οδός Κομνηνών) του Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου