Προκήρυξη για την χορήγηση αδειών και απόδοση θέσεων παραγωγών – επαγγελματιών πωλητών για το Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Ορεστιάδας