Προκήρυξη προσλήψεων καλλιτεχνικού προσωπικού στην ΔΚΕΠΑΟ