Προκήρυξη χορήγησης 10 επαγγελματικών αδειών Λαϊκής Αγοράς στον Δήμο Ορεστιάδας

Προκήρυξη χορήγησης 10 επαγγελματικω΄ν αδειών Λαϊκής Αγοράς στον Δήμο Ορεστιάδας

Διαβάστε αναλυτικά