Πρόσκληση 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας

4ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

με θέμα

«Κοινωνία, Οικονομία, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Νέα Ορεστιάδα, 14 έως 16 Μαΐου 2021

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή τίτλων εισηγήσεων ακολουθούμενων από περίληψη (200 λέξεις):

31 Ιανουαρίου 2021

Συνέδριο:

14 έως 16 Μαΐου 2021

Υποβολή πλήρους κειμένου για τον τόμο με τα πρακτικά του συνεδρίου:

31 Ιουλίου 2021

 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές θεματικές κατηγορίες:

·         Επιπτώσεις της κρίσης

·         Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

·         Τοπική αυτοδιοίκηση

·         Εκπαίδευση

·         Πολιτισμός

·         Φυσικό και αστικό περιβάλλον

·         Αγορά εργασίας

·         20 χρόνια λειτουργίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη Νέα Ορεστιάδα

·         Λαογραφία

·         Δημογραφία

 

Οι τίτλοι εισηγήσεων και οι περιλήψεις να αποστέλλονται στον Καθηγητή Ευάγγελο Μανωλά στη διεύθυνση: emanolas@fmenr.duth.gr

Τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων διατίθενται δωρεάν από τις ιστοσελίδες των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και του Δήμου Ορεστιάδας.

Εάν το συνέδριο δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Ευάγγελος Μανωλάς

Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής