Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018