Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαπραγμάτευση για την προμήεια ανταλλακτικών οχημάτων