Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από την Π.Α.Μ.Θ.