Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση