Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Κομάρων