Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ορεστιάδας