Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τις Εργασίες Αποχιονισμού