Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον οικονομικό έλεγχο έτους 2018