Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για τη συντήρηση χώρων πρασίνου