Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017