Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή για την υλοποίηση της πράξης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».