Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή για την υλοποίηση της πράξης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».