Πρόσκληση για κάλυψη 40 θέσεων παραγωγών – πολιτών για τη Λαϊκή Αγορά στον Δήμο Ορεστιάδας