Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς που διοργανώνει η ΔΔΕ και το ΠΕΚΕΣ