Πρόσκληση για συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Απριλίου 2021