Πρόσκληση για συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 20 Απριλίου 2021