Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλογών εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου & μελέτης για το έτος 2019.