Πρόσκληση για χορήγηση θέσεων παραγωγών – επαγγελματιών πωλητών, σε υφιστάμενους αδειούχους παραγωγούς που κατέχουν θέσεις χωρίς διοικητική πράξη