Πρόσκληση μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 22.08.2017 και ώρα 14:00