Πρόσκληση μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 27.02.2019 και ώρα 14:00