Πρόσκληση μελών Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 02.02.2024 και ώρα 13:00